Packet Radio TCP/IP   44.150.72.1                      


 

Gor
1. poglavje
2. poglavje
3. poglavje
HW Info S55YMB
Baybox S50MBR
SLO PR omrezje

 

1986 - 14 let prihoda PR na Slovenska tla

 UVODNA MISEL 

Letos mineva stirinajst let, odkar se je zacel pri nas graditi packet radio ( PR ) . To je kratko ime za radioamatersko racunalnisko omrezje, kjer se racunalniki med seboj povezujejo s pomocjo radiamaterskih postaj. Seveda je obicajno med racunalnikom in postajo se kaksna naprava, ki jim radiamaterji lahko recemo MODEM, TNC ali SCC. Te naprave so potrebne zato, da se racunalnik in radijska postaja med seboj razumeta. Namen tega clanka ni, da bi pojasneval, kako zaceti z PR, ker je bilo to ze veckrat opisano v našem glasilu CQ ZRS in ze prej v Radioamaterju, pa tudi skripta "Packet Radio" je leta 1988 izdal ZRS v ta namen. Tu bom samo opisal kronoloski pregled razvoja PR omrezja na mariborskem podrocju.

Ker je zgodovina PR zelo kratka, zato pa toliko bolj intenzivnejsa po dogodkih, bi lahko o tem dosti pisali. Omenil bi samo, da so se digitalni prenosi na amaterskem podrocju 220 MHz zaceli maja 1978 v Kanadi. Po dveh letih razvoja, se je sistem PR razsiril iz Kanade se v ZDA in delal na 144 MHz s prenosno hitrostjo 1200 bitov na sekundo (BPS). Takrat je razvojna grupa PR naredila tudi 500 kosov zacetnih tipov poznanih TNC-jev. V naslednjih letih so intenzivno delali na razvoju prenosnega protokola AX 25,
ki je postal svetovni radiamaterski standard za PR in izboljsevali TNC-je. 

No pa pojdimo po nekem kronoloskem redu, da se na koncu priblizamo delojuci  tehniki  sedanjega najhitrejsega PR omrezja na svetu.

S klikom po poglavjih na levem delu strani lahko preberete in se seznanite z prehojeno potjo razvoja PR na našem Mariborskem koncu Slovenije.

Da je porabljeno ogromno prostega casa posamenznikov, da je porabljeno ogromno financnih sredstev posameznikov kateri so aktivno sodelovali pri razvoju ali njegovih simpatizerjev verjetno ni potrebno posebej poudarjat. Ob tej priliki mi naj bo dovoljeno, da se se enkrat zahvalim radioamaterjem, kateri so najzasluznejsi za razvoj Packet Radia na mariborskem koncu in okolisu se posebej pa Ivu S51UL in Stane-tu S51NO.


Pripis urejevalca strani:

Z dovoljenjem autorja Staneta S51NO sem preoblikoval originalno vsebino ter preuredil v format HTML. 

Goldy S57BZK 


Stevilo obiskov nase strani:                                                                                                                                                                                     
Zadnja sprememba: 28 avg 2000 21:29:50.
Ostale informacije o skupini na dxx@homemade.net !
Pohvale in pritozbe o straneh na naslov goldy@homemade.net !